Centar za posjetitelje o velikim zvijerimaŠifra artikla:

  • Cijena: HRK~0,00 EUR


NAZIV PROJEKTA:
Centar za posjetitelje o velikim zvijerima

NOSITELJ PROJEKTA: Javna ustanova „Priroda“

PARTNERI NA PROJEKTU: Općina Ravna Gora i Turistička zajednica općine Ravna Gora

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 8.180.006,45 kuna

UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 7.152.287,09 kuna

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 5.006.600,96 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1.6.2015. – 1.9.2020.

O PROJEKTU:

Osnovne aktivnosti u sklopu projekta su obnova tj. rekonstrukcija zgrade budućeg Centra za posjetitelje, uređenje stalnog izložbenog postava o velikim zvijerima, izrada akcijskog plana upravljanja posjetiteljima i marketinškog plana, osmišljavanje i izrada prototipa autohtonih suvenira inspiriranih prirodnom baštinom, izrada edukativno-promotivnih materijala kao što su dječja igra memorija, dvojezična slikovnica, goranski bestijarij i sl.

U okviru projekta nabaviti će se oprema i softveri za evidenciju posjetitelja, energetski učinkovite klupe te uvesti WiFi za posjetitelje. Značajna pažnja posvetiti će se osmišljavanju i razvoju radionica za najmlađe o velikim zvijerima, praćenju tragova, pripovijedanju priča i sl., što će postati programi koji će se odvijati u budućem Centru.

Javna ustanova „Priroda“ već niz godina u okviru svojih redovnih aktivnosti obavlja monitoring velikih zvijeri putem foto-zamki pa će se tako u okviru projekta osigurati dodatne foto-zamke koje će omogućiti prikupljanje zanimljivih podataka, što će se koristiti i u radu Centra. Kroz projekt će se ojačati vlastiti kapaciteti kroz edukacije zaposlenika te će se izraditi internetska stranica Centra gdje će šira javnost moći pratiti aktualna događanja i zanimljivosti te se educirati o prirodnim fenomenima Gorskog kotara.

Promotivne aktivnosti odvijati će se sa ciljem predstavljanja Centra na specijaliziranim sajmovima, u školama i turističkim agencijama te s ciljem povećanja vidljivosti Centra oglašavanjem putem jumbo plakata te objavama u specijaliziranim časopisima i emisijama.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Projektom rekonstrukcije i prenamjene zgrade u Centar za posjetitelje o velikim zvijerima i osmišljavanjem zanimljivih cjelogodišnjih turističko-edukativnih sadržaja unaprijediti će se uvjeti za očuvanje i održivo upravljanje prirodnom baštinom te povećanje turističke atraktivnosti destinacije Gorski kotar uz razvijanje javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti kroz promociju ekološke mreže Natura 2000.

Stavljanjem u funkciju Centra za posjetitelje potaknut će se lokalno gospodarstvo. Povećat će se broj posjetitelja, produžiti turistička sezona, otvoriti nova radna mjesta, motivirati lokalno stanovništvo na gospodarsku aktivnost (proizvodnju hrane, pružanje usluga smještaja, izrada suvenira, otvaranje restorana koji služe lokalne specijalitete i sl.). Cijela destinacija će postati prepoznatljivija i privlačnija posjetiteljima. Tijekom projekta organizirat će se edukativne aktivnosti za buduće zaposlenike Centra što će osigurati kvalitetne edukativne programe i sustavno upravljanje posjetiteljima. U tu svrhu će se izraditi Plan upravljanja posjetiteljima koji će zaposlenici Centra provoditi.

 

KONTAK OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA:

Petra Stijelja, dipl.ing biol.

stručna suradnica na projektu Centar za posjetitelje o velikim zvijerima

Tel. 051/352-406

E-mail: petra.stijelja@ju-priroda.hr

 

Rahela Vitasović, dipl.oec.

Direktorica Turističkog ureda TZO Ravna Gora

Tel. 051/818-351

E-mail: tzo-ravna-gora@ri.t-com.hr

 

DODATNE POVEZNICE:

http://ju-priroda.hr/centar-za-posjetitelje-o-velikim-zvijerima-u-staroj-susici/

www.centar-velikezvijeri.eu

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.


Pošaljite upit

Kulturna platforma Centar velike zvijeri Gorski kotar bike Plodovi gorja Putovima Frankopana NP Risnjak
Kulturna platforma Centar velike zvijeri Gorski kotar bike Plodovi gorja Putovima Frankopana NP Risnjak

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.