AkademiciŠifra artikla:

  • Cijena: HRK~0,00 EUR

JOSIP VONČINA – Rodio se 18. rujna 1932. u Ravnoj Gori, a osnovnu školu i niže razrede gimnazije završio je u Požegi. Više razrede je završio u Zagrebu, gdje je i  diplomirao na Filozofskom fakultetu narodni jezik i književnost, te ruski jezik i književnost. U svojoj bogatoj karijeri radio je u izdavačkom poduzeću „Školska knjiga" kao lektor, predavao na pedagoškim fakultetima u Rijeci i Osijeku. Radio je i kao lektor u Kölnu, Rennesu i Mannheimu, a od 1992. do 1999. godine  kao predstojnik Katedre za povijest hrvatskog jezika i hrvatsku dijalektologiju. Svoj rad u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti započeo je 1977. kao član suradnik, a  1986. postao je njenim izvranrednim članom. Redoviti član Akademije postaje 1991. godine. Od 1997. radio je kao tajnik Razreda za filološke znanosti HAZU, a bio je i izvršni urednik biblioteke Stoljeća hrvatske književnosti. Godine 1989. je dobio nagradu „Božidar Adžija" za značajnu znanstvenu djelatnost u društveno – humanističkim znanostima na području hrvatske leksikografije.

FERDINAND BABIĆ – Rođen je u Ravnoj Gori 29. svibnja 1827. Pohađao je pučku školu u Vrbovskom, gimnaziju u Rijeci, a bogosloviju u Senju. U Senju je radio kao đakon i prezbiter, a u Bakru kao kapelan. Svoj je prvi rad, pjesmu „Molitva griešnika", objavio je u Dragoljubu, a u istom  časopisu objavio je i posljednji, pripovjetku „Ribar". U Babićevim radovima pretežito su zastupljene vjerske, prigodne, rodoljubne i povijesne teme. Osim pjesama, objavljivao je i članke s kulturno-povijesnom i pedagoškom tematikom. U razdoblju svojega književnog djelovanja bio je  suradnikom brojnih novina i časopisa: Zagrebački katolički list, Jadranski Slavjan, Glasnik dalmatinski, Danica ilirska, Neven, Glasonoša, Slavonac, Karlovački viesnik, Vila, Slavjanski jug, Dragoljub i Prosvjeta. Od 1868. godine radio je kao župnik u Ravnoj Gori, a za dobrobit rodnog kraja proveo je brojne dobrotvorne akcije. Njegovom zaslugom, zahvaljujući doprinosima građana i župljana, u Staroj Sušici je 1874. godine sagrađena crkvica s tornjem na mjestu nekadašnje kapele.  

NIKOLA MAJNARIĆ – Rodio se 30. studenoga 1885. u Ravnoj Gori. Još kao gimnazijalac, svoje pjesme je objavljivao u đačkom listu „Pobratim", a jednu od njih (Bi mirna noć) uglazbio je skladatelj Vilko Novak. Dijalektalnu pjesmu „Tam ki rodu vitr piha" uglazbio je Florijan Čulig. Majnarić je polazio osnovnu školu u Ravnoj Gori, a gimnazijsku naobrazbu je stekao u Senju. Studirao je klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a posljednji semestar je završio u Beču. Godine 1908. položio je profesorski ispit iz hrvatskog i talijanskog jezika, a 1909. iz grčkog i latinskog. Radio je kao srednjoškolski profesor u zagrebačkoj Donjogradskoj gimnaziji do izbijanja Prvog svjetskog rata. Objavio je tri rasprave o ravnogorskom govoru, pa se tako u članku „Jedna zanimljiva sintaktička pojava o ravnogorskom narječju" osvrnuo na rad Rudolfa Strohala. U radu „Jedno rovtarsko narječje u Gorskom kotaru" pokazao je da su djedovi većeg dijela Ravnogoraca došli iz Kranjske i tako utjecali na ravnogorski govor. Majnarić je aktivno surađivao s listovima „Gorski kotar" i „Goranin", a bavio se i dramskim radom na ravnogorskom govoru.

 

                                         P  u  t  n  i  k

            

               "Buh muj mili kam sn pršu                              Tak si Jure sam gavuri

                 Zdej pa nači u ta meja                                    Tihu juka -  luč zaglida,

                 Neč ne vidim kak je škuru                               Brzu gre na vrata lupa

                 Kam mi maje nage greja.                                Stara baba von paglida

                Nigdir hiše ni kvartira                                   " Kadu lupa tak na vrata

                Vitr brije, snih nalita                                        I pa nači ne da mira ?

                Nimam luči ni žeplinke                                    Ti si Jure, pun si blata

                Več me jaku zima smita                                    Za takove ni kvartīra !

                 Črna mogla som prhaja                                       H vragu pej, atkud si pršu,

                 Misc pakriva, zdej bu škuru                                 Sram te blu, nesnaga grda ".

                 Zvizde ni ni ancig ane                                         "Kam me von na snih ta guniš

                 Da vidište, mama, Juru.                                       Baba si ku kaml trda”.

                 Jukal bi se dougu, jaku                                      "Maja mama biu sn bena,

                 Tešku bi vam blu pr duši                                      Pa sn pustu hiša naša

                 Krigou bi se i star tata                                           I palinta ad krampira

                 Ka pr tapli peči puši.                                             I ječmina dabra kaša.

  

                 Zakej nisn vas paslušou                                    Zdej se bom damu pavrnu

                 Ka ste gavaril mi koda                                         Ja ne ješčem več pajtice

                 Nekar jet nikamr Jure                                          Dejte som amal mi mlika

                 Pa boš krave pasu soda”.                                     I palinte iz kazice.

                                                        Dejte mi krbač i vale                        

                                                       Pa bom vazu kuse  -  drova 

                                                I žvižgou bom kud bom hadu                                                            

                                                       Ku tič na vrh našga krova 

                                                ( Majnarićev prepjev Preradovićeva  Putnika,  u redakciji Ante Herljevića . 1965 )

 

Pošaljite upit

Kulturna platforma Centar velike zvijeri Gorski kotar bike Plodovi gorja Putovima Frankopana NP Risnjak
Kulturna platforma Centar velike zvijeri Gorski kotar bike Plodovi gorja Putovima Frankopana NP Risnjak

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.