Natječaj za haiku paeziju

Natječaj je otvoren za sve pjesnike

Jezik: Hrvatski književni jezik

Teme:   LIVADA ( tema iz ekologije , zaštita staništa livade, život na livadi ( biljke i životinje), košnja,                  očuvanje i značaj livade i ostalo)

               BREZA

(riječi livada i breza ne moraju biti navedene u haiku pjesmi)

 

Kategorije:  Haiku za odrasle

                       Haiku za učenike osnovnih škola 

                       Likovni radovi učenika ( na zadane teme)

                     

Forma: Dobrodošle su i tradicionalne i moderne forme haikua

Broj radova: Najviše 3 neobjavljena haikua za svaku od dvije teme

Rok dostave radova: Poštanski pečat 15. ožujka 2017. godine za odrasle autore, odnosno 30. ožujka 2017. godine za učenike osnovnih škola

Adresa: mail: gorancica56@ gmail.com

               ili udruga „ Goranski koraci“ S.S.Kranjčevića  12  51300 Delnice

Nagrade: Dodijelit će se jedna prva, dvije druge i tri treće nagrade za svaku temu ( livada, breza), odnosno kategoriju ( odrasli, djeca). Kod likovnih radova nagradit će se tri najbolja rada, a ostali će biti zastupljeni u zborniku. Podaci o članovima prosudbene komisije bit će objavljeni nakon završenog natječaja.

                                              Radujemo se ponovnom susretu!

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.