Pravo na pristup informacijama

 Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica općine Ravna Gora uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici općine Ravna Gora. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

na adresu: Turistička zajednica općine Ravna Gora, I.G.Kovačića 177, 51314 Ravna Gora elektroničkom poštom:  tzo-ravna-gora@tri.t-com.hr 

donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice općine Ravna Gora, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati. 

 

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Službenik za informiranje: Rahela Vitasović, tel: +385 51 818 351

 

http://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

 

 

 
Centar velike zvijeri Gorski kotar bike Plodovi gorja Putovima Frankopana NP Risnjak
Centar velike zvijeri Gorski kotar bike Plodovi gorja Putovima Frankopana NP Risnjak

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.