Pravo na pristup informacijama

 Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica općine Ravna Gora uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici općine Ravna Gora. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

na adresu: Turistička zajednica općine Ravna Gora, I.G.Kovačića 177, 51314 Ravna Gora elektroničkom poštom:  tzo-ravna-gora@tri.t-com.hr 

donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice općine Ravna Gora, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati. 

 

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Službenik za informiranje: Rahela Vitasović, tel: +385 51 818 351

 

http://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

 

 

 
Kulturna platforma Centar velike zvijeri Gorski kotar bike Plodovi gorja Putovima Frankopana NP Risnjak
Kulturna platforma Centar velike zvijeri Gorski kotar bike Plodovi gorja Putovima Frankopana NP Risnjak

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.